PRODUKSJON

Melka blir ført nymelka inn i ysterommet gjennom slanger som går gjennom veggen. Ysterommet ligger vegg i vegg med melkerommet. Der blir melka umiddelbart tilsatt kultur som forbereder melka til ved rett Ph å tilsette løypen som skiller ostemassen fra mysen. Etter røreprosess blir så osten satt i former til avrenning og tørking. Etter passe tørking blir ostene saltet og tørket videre 1-2 døgn. Deretter blir de lagt i saltlake for modning ved 10 grader.

Vi kan levere ost med ulik modningstid, alt etter hva slags smak kunden foretrekker.
Vi leverer  vakuumpakket ost samt ost lagt i saltlake på glass.
Vakuumpakket ost har først ligget til modning i saltlake. Etter vakumpakkingen kan den ligge uåpnet minimum en måned i kjøleskap. Etter åpning er den best de to-tre første dagene. Osten på glass har lenger holdbarhet . Den kan modnes videre uåpnet  i kjøleskapet  i to til tre måneder. Etter åpning har den en holdbarhet på minimum ti dager.

Vi har Debio-godkjente kuer og Debio-godkjent produksjon av ost.

Sidene er utviklet av